Ne
 • Berber
 • Diğer
 • Emlakçı ve Otel
 • Gıda & Market
 • Hizmet
 • Otomotiv
 • Restaurant
 • Sağlık ve Medikal
 • Take Away
 • Teknoloji
Nerede

Genel muhasebe ve defter tutma/ General ledger and bookkeeping

•Kasa hesapları, alacak hesapları, ödenecek hesaplar ve genel muhasebe kayıtları gibi tüm finansal işlemler için defter tutma.Kayıtlarını tutmak ve düzenlemek.
• Keep and organize bookkeeping records for all financial transactions such as cash accounts, accounts receivable, accounts payable, and ledger entries.
•Kuruluş için nakit akışlarını izlemek
• Monitor cash flows for the organization
•Finansal verileri geliştirmek ve performansını arttırmak
• Develop financial data and improve performance

Mevcut şirketler için finansal yönetim hizmetleri/ Financial management services for existing companie

• Önemli finansman kararlarına ilişkin seçenekler ve analiz
• Options and analysis on important funding decisions
• Performans oranlarının kontrolü
• Control of performance ratios
• Planlama ve bütçeleme
• Planning and budgeting

Kurulacak firmalar için finansal yönetim hizmetleri/ Financial management services for companies to be established

• Başlangıç yardım hizmetleri
• Start-up assistance services
• Karlar, nakit akışları ve diğer mali konularla ilgili yönetim kararlarında yardım
• Assistance in management decisions on profits, cash flows, and other financial structure characteristics
• Finansman ve kaldıraç planlaması
• Funding and leverage planning
• Büyüme beklentileri
• Growth prospects

Bireysel finansal danışmanlık/ Personal financial assistance

•Varlık ve yükümlülüklerin dökümü ve analizi; kişisel finans için teşhis ve çözümler
• Breakdown and analysis of assets and liabilities; diagnosis and solutions for personal finances
•Harcama modellerinin ve mali önlemlerin analizi yoluyla kişisel ve aile bütçesini iyileştirmek
• Improve personal and family budgeting through analysis of spending patterns and financial measures
•Kişisel yatırımların, banka hesaplarının, ipoteklerin ve kredilerin ayrıntılarını yönetmek
• Manage details of personal investments, bank accounts, mortgages and loans

Q Real&Dream Bookkeeping hangi hizmetleri verir?

Genel muhasebe ve defter tutma/ General ledger and bookkeeping

•Kasa hesapları, alacak hesapları, ödenecek hesaplar ve genel muhasebe kayıtları gibi tüm finansal işlemler için defter tutma.Kayıtlarını tutmak ve düzenlemek.
• Keep and organize bookkeeping records for all financial transactions such as cash accounts, accounts receivable, accounts payable, and ledger entries.
•Kuruluş için nakit akışlarını izlemek
• Monitor cash flows for the organization
•Finansal verileri geliştirmek ve performansını arttırmak
• Develop financial data and improve performance

Mevcut şirketler için finansal yönetim hizmetleri/ Financial management services for existing companie

• Önemli finansman kararlarına ilişkin seçenekler ve analiz
• Options and analysis on important funding decisions
• Performans oranlarının kontrolü
• Control of performance ratios
• Planlama ve bütçeleme
• Planning and budgeting

Kurulacak firmalar için finansal yönetim hizmetleri/ Financial management services for companies to be established

• Başlangıç yardım hizmetleri
• Start-up assistance services
• Karlar, nakit akışları ve diğer mali konularla ilgili yönetim kararlarında yardım
• Assistance in management decisions on profits, cash flows, and other financial structure characteristics
• Finansman ve kaldıraç planlaması
• Funding and leverage planning
• Büyüme beklentileri
• Growth prospects

Bireysel finansal danışmanlık/ Personal financial assistance

•Varlık ve yükümlülüklerin dökümü ve analizi; kişisel finans için teşhis ve çözümler
• Breakdown and analysis of assets and liabilities; diagnosis and solutions for personal finances
•Harcama modellerinin ve mali önlemlerin analizi yoluyla kişisel ve aile bütçesini iyileştirmek
• Improve personal and family budgeting through analysis of spending patterns and financial measures
•Kişisel yatırımların, banka hesaplarının, ipoteklerin ve kredilerin ayrıntılarını yönetmek
• Manage details of personal investments, bank accounts, mortgages and loans

Değerlendir ve Yorum Yap

Bu ilan için puanınız

angry
crying
sleeping
smily
cool
Gözat

Değerlendirmenizin en az 140 karakter uzunluğunda olması önerilir :)

Tüm zamanlamaları göster
 • Pazartesi09:00 AM - 05:00 PM
 • Salı09:00 AM - 05:00 PM
 • Çarşamba09:00 AM - 05:00 PM
 • Perşembe09:00 AM - 05:00 PM
 • Cuma09:00 AM - 05:00 PM